FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 

153 tysiące złotych otrzymało Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy na realizację projektu pt. „Kulturalna e-Rzeczenica. Nasze okno na świat”. Jest on realizowany w ramach konkursu grantowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Środki, które GCKSTiR Rzeczenica otrzymało w ramach projektu zostaną przeznaczone między innymi na wyposażenie siedziby centrum kultury w narzędzia i sprzęt pozwalające na udostępnianie oferty kulturalnej w sieci. Szerszej publiczności pokazane mają zostać nie tylko koncerty, imprezy i inne wydarzenia odbywające się w GCK, ale też webinaria i podcasty poświęcone m.in. „Wystawie symboli samorządowych”. Powstanie też specjalna strona internetowa dedykowana wystawie. W ramach projektu zakupiony zostanie system wspomagający niedosłyszących. Będzie mógł mieć on zastosowanie nie tylko w samym GCK, ale też podczas wydarzeń plenerowych. Pod kątem osób niepełnosprawnych przebudowane zostaną strony internetowe www.gckrzeczenica.pl oraz www.herbyswiata.pl

W ramach projektu pracownicy GCKSTiR oraz kilka osób zatrudnionych przez Urząd Gminy Rzeczenica weźmie udział w szkoleniach dotyczących narzędzi internetowych oraz projektowania oferty programowej on-line. Będziemy uczyli się też technik montażu video, profesjonalnej obróbki audio…

Dzięki projektowi zakupiony zostanie nowy sprzęt – kamery, komputery, mikser video, oświetlenie studyjne i estradowe…

Wartość projektu to 153 000 zł. Całość środków to wkład Funduszy Europejskich.

Wnioski w ramach konkursu „Konwersja cyfrowa domów kultury” złożyło w sumie ponad 1200 instytucji z całej Polski, dofinansowanie otrzymało 200. Projekt rzeczenicki zdobył 89,5 punktu i znalazł się na 55 miejscu listy rankingowej.

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content