POMORSKIE

 

Herb województwa pomorskiego został uchwalony 28 stycznia 2002. Mimo, że nie został pozytywnie zaopiniowany przez komisję heraldyczną, funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obszerny artykuł na ten temat opublikowano w dwudziestą rocznicę ustanowienia herbu https://pomorskie.eu/rocznica-gryfa-herb-naszego-wojewodztwa-ustanowiono-dokladnie-20-lat-temu/?fbclid=IwAR2cXfbfYBmtmEZChdemGRNWNv4lQ6F3_qR7J-rwtzKW2vyptekN4rmOzOg (dostęp 28.01.2022)

„Obecnie obowiązujący herb został ustanowiony przez radnych województwa pomorskiego 28 stycznia 2002 r. Przedstawia on wizerunek czarnego gryfa na złotym polu. Jego pierwowzorem jest fresk, który znajduje się w prezbiterium archikatedry oliwskiej.

Herb z gryfem jest umieszczony na fladze województwa pomorskiego i innych insygniach władzy samorządowej. Występuje też na niezliczonych dokumentach, znakach i logotypach instytucji samorządowych i spółek.

– Bez wątpienia, tak jak i przed wiekami, tak i teraz gryf jest ważnym symbolem naszego województwa, z którym utożsamia się wielu jego mieszkańców – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Krótka historia pomorskiego herbu

Dyskusja na temat herbu rozpoczęła się wraz z przeprowadzeniem reformy administracyjnej, kiedy ustalono granice nowego województwa pomorskiego. W 1999 r. został rozpisany konkurs, do którego zgłoszono dwa projekty. Po trwających dwa lata dyskusjach zdecydowano się na kompromisowe rozwiązanie historyków i heraldyków.

Obecnie obowiązujący herb został przyjęty 28 stycznia 2002 r. uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przedstawia wizerunek czarnego gryfa ze wzniesionymi skrzydłami oraz wysuniętym językiem koloru czerwonego, umieszczony w polu tarczy herbowej koloru złotego. Jego autorem jest artysta plastyk Wawrzyniec Samp.

Co ciekawe, herb województwa pomorskiego ustanowiono pomimo negatywnej opinii Komisji Heraldycznej przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Jako powód wskazano, że bardziej uzasadnione wydaje się połączenie wizerunku gryfa z wizerunkiem orła mieczowego. Opinia ta nie była jednak wiążąca dla sejmiku, a ponadto nie stwierdzała, iż przyjęty wzór herbu jest niezgodny z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną. Wprowadzono do niego jedynie wskazane przez Komisję Heraldyczną poprawki o charakterze plastycznym.

W 2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego w celu promocji regionu wprowadził system identyfikacji wizualnej zawierający zmodyfikowany wzór herbu. Gryf posiadał zmienione ułożenie głowy, łap oraz szponów, a także odmienny kształt ogona. Inny był też odcień barwy tarczy herbowej. Wzór ten był używany do 2010 r.

Symbol siły i wytrwałości

Gryf często pojawia się w heraldyce na Pomorzu. Jako mityczne zwierzę z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła, symbolizował m.in. szybkość, siłę, waleczność, odwagę i wytrwałość. Pierwsze wzmianki o posługiwaniu się tym symbolem pochodzą z początku XIII w. i wiążą się z zachodniopomorską dynastią książąt zwanych Gryfitami. Przez stulecia znak gryfa przeniknął do herbów samorządów w całym regionie.”

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content