Częstochowa

…​

Duże emocje wzbudzał w ostatnich latach herb Częstochowy. Ostatecznie w lutym 2020 roku został on, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji heraldycznej skorygowany. O tym jak wygląda on obecnie czytamy na stronie internetowej miasta  https://www.czestochowa.pl/herb-i-barwy :

„Uchwałą nr 341.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 roku, zmieniającą uchwałę nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. (wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr 344/XLV/93 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 1993 roku) ustalono, że herbem miasta Częstochowy jest w niebieskim polu tarczy godło wyobrażające miejskie mury obronne o barwie srebrnej (białej) – zwieńczone siedmioma blankami z bramą pośrodku, w której widoczna jest opuszczona do połowy krata tzw. brona o barwie złotej (żółtej). Nad murem obwodowym wznoszą się trzy wieże: dwie boczne, wyższe, o dwóch kondygnacjach zaznaczonych dwoma wąskimi otworami okiennymi (strzelniczymi) jeden nad drugim – obie zwieńczone trzema blankami i trójkątnym spadzistym daszkiem o barwie czerwonej; natomiast wieża środkowa, bramna, niższa, z jednym oknem (strzelniczym) również nakryta czerwonym trójkątnym daszkiem – zwieńczonym niewielką srebrną (białą) kulą.

Na szczycie wieży bocznej heraldycznie po prawej (czyli z punktu widzenia patrzącego po lewej) widnieje postać złotego (żółtego) lwa wspiętego. Natomiast na szczycie wieży bocznej heraldycznie po lewej (z punktu patrzącego po prawej) widnieje złoty (żółty) orzeł z rozpostartymi do lotu skrzydłami. Zwierzęta heraldyczne zwrócone są ku sobie.”

Zasadnicza różnica polega na tym, że w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się orzeł, przez kilkadziesiąt ostatnich lat był kruk – symbol zakonu paulinów.

„Zmiana herbu była inicjatywą heraldyka, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Marcelego Antoniewicza, który wskazał, że miasto powinno wrócić do historycznego herbu sprzed 1992 r., na którym obok lwa znajdował się orzeł. Chodzi zarówno o przywrócenie historycznej symboliki godła, jak i wyeliminowanie elementów niezgodnych z uniwersalnymi zasadami heraldyki miejskiej – czytamy na stronie https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/piastowski-orzel-zastapi-paulinskiego-kruka-w-herbie-czestochowy. – Orzeł to symbol używany przez księcia Władysława Opolczyka, który w 1382 r. ufundował zakon paulinów na Jasnej Górze. Do swoich racji badacz przekonał prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz radnych, którzy wstępnie przyjęli projekt zmian herbu. Teraz, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA, radni mogą ostatecznie zaakceptować nowy herb.

Najważniejsza korekta polega na zamianie kruka na orła piastowskiego. Heraldycy oceniają, iż herb nie musi nawiązywać do godła paulińskiego, które powstało dopiero w XVIII wieku. Kruka do herbu miasta wprowadzili Niemcy, kiedy orzeł został przez okupacyjne władze zakazany. Za zmianą przemawia również symbolika samego kruka – w chrześcijaństwie symbolizuje on grzesznika i szatana.”

 

Czytaj cały artykuł
Skip to content